Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Και το Κέντρο Ιατρικής Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΛΥΔΙΑ δίπλα στο Νομαρχία Σύλλογο ΑμεΑ Ν.Καβάλας

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν. Καβάλας ευχαριστεί τον Διευθυντή κ Τσιάμη Κωνσταντίνο και το Δ.Σ του Κέντρου Ιατρικής Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΛΥΔΙΑ στον Αμυγδαλεώνα για την συνεισφορά τους στη προσπάθεια μας μ ένα σημαντικό ποσό αγοράζοντας λαμπάδες για όλο το προσωπικό της εν λόγω κλινικής.

Είναι σημαντικό να υπάρχει η συμμέτοχη φορέων , υπηρεσιών και επιχειρήσεων ακόμη και στο πλαίσιο της κοινωνικής τους εταιρικής ευθύνης , να αφουγκράζονται ιδιαίτερα κοινωνικά ζητήματα και να σπεύδουν να υποστηρίξουν δράσεις σχετικές με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της κοινωνίας.

Latest news

Related news