.
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Κονδύλι 5,8 εκ. ευρώ στο ΔΠΘ, μετά την ενσωμάτωση των Τμημάτων Καβάλας, Δράμας, Διδυμότειχου από το ΔΙΠΑΕ

Κονδύλι 5,8 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν μετά από την ενσωμάτωση των τμημάτων του ΔΙΠΑΕ σε Καβάλα, Δράμα και Διδυμότειχο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αφορά σε πράξεις που θα προταθούν από το ίδρυμα, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου να ενταχθούν στο ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Σ.3, Α.Π. 3.8, Δράσεις 3.8.1) αποκλειστικά για παρεμβάσεις των παρακάτω κατηγοριών:

1.0 Αγορά ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών του ΔΠΘ:

Περιλαμβάνονται αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ξάνθης.

2.0 Αναμόρφωση και Εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών εκπαίδευσης του ΔΠΘ:

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως παρεμβάσεις για τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτηριακών υποδομών στις πόλεις της Καβάλας και Δράμας των Τμημάτων του ΔΠΘ.

3.0 Προμήθειες εξοπλισμού και αναβάθμιση υποδομών για την κάλυψη των αναγκών της ψηφιακής μετάβασης των ακαδημαϊκών τμημάτων και υπηρεσιών του ΔΠΘ:

Περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) και αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του ΔΠΘ για την κάλυψη των αναγκών ψηφιακής μετάβασης/αναβάθμισης και ομογενοποίησης που προκύπτουν από την ένταξη και λειτουργία νέων ακαδημαϊκών τμημάτων.

Latest news

Related news