Με απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Κτηματολογίου παρατείνεται έως την 14η Μαρτίου 2023 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, για τους κατοίκους εσωτερικού, σε περιοχές των Π.Ε. Ροδόπης και Θάσου.