Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Λιμεναρχείο Καβάλας: Παράταση ισχύος αδειών ναυαγοσώστη

Ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και τα έκτατα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα μέσω της παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης σε λουτρικές εγκαταστάσεις, παρατείνεται περαιτέρω και μέχρι και την 15-10-2021 η ισχύς των αδειών ναυαγοσώστη, που χρήζουν ανανέωσης από την 31-08-2020 και έπειτα. Επιπλέον, οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών, δύναται να δραστηριοποιούνται μέχρι την 15-10-2021, εφόσον κατέχουν ιατρικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις έτους 2020 και έπειτα.

Latest news

Related news