Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ”, θεσμοθετούμε VOUCHER για το κόστος της 4ωρης απασχόλησης “νταντάς” στο σπίτι για τη φροντίδα του παιδιού.

  • Στηρίζουμε και ανακουφίζουμε οικονομικά τους γονείς που έχουν μονογονεϊκή οικογένεια, εργάζονται και δίνουν όλο τον μισθό τους για τη φροντίδα του παιδιού
  • Με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, για τη στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη.
  • Χρηματοδοτούμε την πιλοτική δράση με 100.000 ευρώ και με επέκταση του προϋπολογισμού, εφόσον χρειαστεί.

Μάκης Παπαδόπουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας

Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ