Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ”, θεσμοθετούμε VOUCHER για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις και παρακολουθούν μαθήματα σε πιστοποιημένα φροντιστήρια.

  • Καλύπτουμε το κόστος για τα 2 από τα 4 μαθήματα που οι μαθητές θα δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις.
  • Στηρίζουμε τουλάχιστον 150 μαθητές της Γ’ Λυκείου από όλα τα Λύκεια του Δήμου.
  • Με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, για τη στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη (βασικό εισοδηματικό κριτήριο μέχρι 25.000 ευρώ).
  • Χρηματοδότηση δράσης: 210.000 ευρώ (με επέκταση του προϋπολογισμού, εφόσον χρειαστεί).

Μάκης Παπαδόπουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας

Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ