Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Παγγαίου

Σε μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι πολίτες επιβαρύνονται με συνεχόμενες αυξήσεις τόσο στις προμήθειες υλικών όσο και στην παροχή υπηρεσιών, ως Διοίκηση του Δήμου Παγγαίου, παρά τη δυσπραγία όσον αφορά στην είσπραξη των εσόδων μας, πετύχαμε τη μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 12%.

Αυτή η θετική εξέλιξη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και μιας σειράς ενεργειών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση και εφαρμόστηκαν με τη συνδρομή όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε σήμερα να ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική, σε μια περίοδο μεγάλων αναγκών για τους δημότες μας και για τους επαγγελματίες της περιοχής.

Πώς φτάσαμε στη μείωση των τελών;

🔹με την εξυγίανση των Οικονομικών του Δήμου

🔹με τη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών

🔹με τη μηδενική ανοχή μας στη διαπλοκή

🔹με την προμήθεια καινούριων απορριμματοφόρων

🔹με την προμήθεια καινούριων συστημάτων πλύσεως κάδων

🔹με την προμήθεια νέων κάδων Απορριμμάτων

🔹με την αύξηση αποκομιδής περισσότερων ανακυκλώσιμων υλικών

🔹με την άμεση καταγραφή των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων και την ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Και συνεχίζουμε χωρίς καμία έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες με στόχο έναν Δήμο πεντακάθαρο σε όλη τη έκτασή του έχοντας ικανοποιημένους επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους.

Αυτές ήταν, είναι και θα είναι οι προτεραιότητές μας ως Διοίκηση του Δήμου με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τον σεβασμό στο Περιβάλλον. Και σε αυτά τα θέματα ΔΕΝ κάνουμε εκπτώσεις.

Latest news

Related news