.
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Νέα σύγχρονα χειραμαξίδια στο Δήμο Παγγαίου

“Καλορίζικα”

4 χειραμαξίδια για την διεύθυνση καθαριότητας που θα μοιραστούν με προτεραιότητα στις δύο παραλιακες ενότητες Ελευθερών και Ορφανού.

Ηδη έχει γίνει προγραμματισμός για τα επόμενα 4 που θα καλύψουν ανάγκες για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.

Ο εκσυγχρονισμός της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παγγαίου είναι συνεχής και πολυεπίπεδος. Νέα απορριμματοφόρα , νέα φορτηγά, καινούριοι κάδοι απορριμμάτων, καινούρια καδάκια πεζοδρομίων, νέα χειραμαξίδια και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Latest news

Related news