Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Νέο αγωγό νερού τοποθέτησε η ΔΕΥΑ Θάσου για τον οικισμό των Κοινύρων και του Θεολόγου

Οικισμός Κοινύρων, Κοινότητα Θεολόγου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης νέου εξωτερικού αγωγού πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100), διαμέτρου Φ110 και ονομαστικής πίεσης 12,5atm, μήκους 1.800 μέτρων περίπου, ο οποίος θα τροφοδοτεί την δεξαμενή χαμηλής ζώνης από την δεξαμενή υψηλής ζώνης.

Η άμεση τοποθέτηση επιφανειακού αγωγού κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των αξεπέραστων προβλημάτων στην υδροδότηση περιοχών του οικισμού των Κοινύρων.

Τα προβλήματα προέρχονται από τη σύσταση του νερού των πηγών (όξινο pH) που δημιουργεί το φαινόμενο των επικαθίσεων στα τοιχώματα των αγωγών και κατ επέκταση των εμφράξεων σ αυτούς.

Η επίχωση του αγωγού θα γίνει μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου.

Latest news

Related news