Υπογράφτηκε σήμερα με τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για το νεο γήπεδο του Χρυσοχωρίου. Το Χρυσοχώρι με παράδοση και συνεχή παρουσία στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου δικαιούται μιας τέτοιας αθλητικής υποδομής.
Σήμερα έγινε η αρχή που αποτελεί και το ήμισυ του παντός