Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Νέο ΔΣ στην Λέσχη Ποντίων Νομού Καβάλας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Ποντίων Νομού Καβάλας καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την πολιτιστική περίοδο 2022-2024, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τη Κυριακή 28 Νοεμβρίου.

Μετά από εποικοδομητική συζήτηση στα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου του συλλόγου προέκυψε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Τσουλφίδης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Τσουλφίδου Ματίνα

Γενική Γραμματέσς: Σοφιανίδου Ελένη

Ταμίες: Ακριτίδης Στέφανος και Πετσαγγουράκης Στάθης

Υπεύθυνη βιβλιοθήκης και ιματισμού: Παπαδοπούλου Κων/να

Κοσμήτορας: Τεξακαλίδης Ανέστης

Μέλη: Καζαντζίδου Παρθένα

Μέλη Εξελεγτικής Επιτροπής

Γιουρούση Ελένη

Πατέλη Άννα

Πατέλη Ευρωπία

Latest news

Related news