.
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του καταστρώματος της ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ επί της οδού Λ. Δημοκρατίας

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του καταστρώματος της ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ επί της οδού Λ. Δημοκρατίας

Κατά διάρκεια των εργασιών εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αλλάζουν τη συνήθη κυκλοφορία των οχημάτων

Στην α´ φάση γίνεται μερικός αποκλεισμός της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα εισόδου και εξόδου με μικρή εκτροπή αυτών. Παραμένει η κίνηση διπλής κατεύθυνσης στο σημείο με παράλληλη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης. Ο σταδιακός περιορισμός του πλάτους του ρευμάτων γίνεται με την κατάλληλη σήμανση.

Στη β´ φάση θα αποκλειστεί το ρεύμα εξόδου προς αεροδρόμιο στο ύψος της οδού Σουνίου, με παράκαμψη για τα κινούμενα οχήματα δεξιά στην οδό Σουνίου. Τα οχήματα στη συνέχεια, με την κατάλληλη σήμανση, θα στρίβουν αριστερά στην οδό Καραολή & Δημητρίου για να επανέλθουν μέσω αυτής στη Λ. Δημοκρατίας, μετά τη ζώνη εκτέλεσης εργασιών. Τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου, με την κατάλληλη σήμανση, θα κατευθύνονται αριστερά, πριν από τη ζώνη εκτέλεσης εργασιών, στην οδό Καραολή & Δημητρίου, από όπου θα μπορούν να επανέλθουν στη Λ. Δημοκρατίας, από μια από τις κάθετες σε αυτήν οδούς.

Οι εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής διάβασης περιλαμβάνουν αποξήλωση των παλαιών καταστρωμάτων (πλαστικές πλάκες) και σκυροδέτηση της καθαρισμένης επιφάνειας, εντός πλαισίου, σε όλο το μήκος εντός της γραμμής και εκατέρωθεν αυτής.

Latest news

Related news