.
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ξεκινά η λειτουργία των πλευρικών διοδίων στους κόμβους Νέου Λιμανιού και Αγίου Ανδρέα

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σας ενημερώνει για τη λειτουργία των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) και Άσπρων Χωμάτων

ΠΣΔ Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) στη Χ.Θ. 456+300 του κύριου άξονα από 21/09/2022

ΠΣΔ Άσπρων Χωμάτων Κλάδος 1 στη Χ.Θ. 478+300 του κύριου άξονα από 28/09/2022

ΠΣΔ Άσπρων Χωμάτων Κλάδος 2 στη Χ.Θ. 478+300 του κύριου άξονα από 28/09/2022

Το τέλος διοδίων των ανωτέρω νέων Σταθμών Διοδίων είναι:

ΚΑΤ 1 ΚΑΤ 2 ΚΑΤ 3 ΚΑΤ 4

ΠΣΔ Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 1) 0,20 € 0,30 € 0,80 € 1,10 €

ΠΣΔ Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 2) 0,20 € 0,30 € 0,80 € 1,10 €

ΠΣΔ Αγίου Ανδρέα (Δυτ.Κλάδος) 0,30 € 0,40 € 1,00 € 1,40 €

Επίσης ενημερώνουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2021, εφαρμόζονται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εκπτωτικά πακέτα για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου που είναι συνδρομητές του Εgnatia Ρass.

«Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Latest news

Related news