.
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Οι εργασίες στο 12ο δημοτικό σχολείο συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του 12ου δημοτικού σχολείου Καβάλας, που υλοποίειται μέσα από τρία υποέργα, αφορά στη βελτίωση του συνόλου των βιοκλιματικών και ενεργειακών συνθηκών του συγκροτήματος αλλά και στη διαμόρφωση του εσωτερικού και προαύλιου χώρου του

Το νέο σχολείο που ετοιμάζεται, ενισχύεται με κατάλληλες υποδομές για εύκολη προσβασιμότητα από όλους, νέες τεχνολογίες μόνωσης, αποδοτικότερης θέρμανσης και δροσισμού και διαμορφώνεται τόσο εσωτερικά με νέα κουφώματα και χώρους υγιεινής όσο και εξωτερικά με την ολοκλήρωση της περίφραξης και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων

Περισσότερες πληροφορίες για τα 14 έργα της Σ.Β.Α.Α. του δήμου Καβάλας, θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.urbankavala.gr/

Latest news

Related news