.
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Θερινό σχολείο (i3se) που διοργανώνει το Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Θερινό σχολείο (i3se), που διοργανώνει το Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. , σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο INES της Γαλλίας και το JUNIA – HEI (Καθολικό Πανεπιστήμιο της Lille), με γνωστικό αντικείμενο η εξέλιξη των φωτοβολταικών κυψελών και συστημάτων “International Summer School on photovoltaic Systems and Emerging technologies” (From mainstream silicon to disruptive organics/perovskites technologies).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε 65 ώρες συνολικής διδασκαλίας και διήρκησε 10 ημέρες, από τις 4 έως τις 13 Ιουλίου 2022. Η αποδοχή ήταν πανευρωπαϊκή καθώς το εμπιστευτήκαν 20 επιστήμονες και φοιτητές apo Πανεπιστήμια της Ελλάδα και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ελβετία, Αυστρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ινδία και Ελλάδα.

Οι εισηγήσεις, το εργαστηριακό μέρος και το τελικό project, πραγματοποιήθηκαν από καθηγητές και ερευνητές από INES κ. M. Benmansour, κ.S. Cros ,κ. I. Tsanakas, το JUNIA – HEI κ. D. Abbes, το ΑΠΘ κ. Θ. Δαμαρτζή, το ΕΚΕΤΑ κ. Σκέβη και από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ. Κοκκινο, κ. Αποστολίδου, κ. Βυθουλκα.

Latest news

Related news