.
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Ολοκληρώνεραι το έργο “Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ακαθάρτων της οδού Νοταρά”

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Απόστολου Χρόνη, επιθεώρησε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, τις εργασίες αντικατάστασης τμήματος (25μ.) του δικτύου ακαθάρτων της οδού Νοταρά, στην περιοχή των Πεντακοσίων.

Το έργο στην οδό Νοταρά βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του, και, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, περιλαμβάνει:

◾αντικατάσταση του αγωγού αποχέτευσης

◾τοποθέτηση του αγωγού ύδρευσης

◾πλακοστρώσεις σε όλο το μήκος της οδού Νοταρά

◾συνδέσεις παρακείμενων κατοικιών με το δίκτυο αποχέτευσης

Το υπόλοιπο τμήμα στην εν λόγω οδό, αποκαταστάθηκε το προηγούμενο διάστημα από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ.

Latest news

Related news