Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Ο Δήμος Καβάλας προσκαλεί τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων που έχουν γεννηθεί το έτος 2006

Ο Δήμος Καβάλας προσκαλεί τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων που έχουν γεννηθεί το έτος 2006, (κλάση 2027), να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους στο Π.Δημαρχείο Κρηνίδων μέχρι και 30/03/2022, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα για να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τις γραμματικές γνώσεις, σχολείο που φοιτούν,διεύθυνση κατοικίας κλπ, προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες Κλάσης 2026.

Για περισσότερες πληρ. απευθυνθείτε στο τηλ.:2513 502 517

Latest news

Related news