Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Δημήτρη Τσαμκιράνη, με καταγωγή από τις Ελευθερές Παγγαίου, ο οποίος πριν από 49 χρόνια, σαν σήμερα, σκοτώθηκε στα τραγικά γεγονότα της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε.