Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Πάλι μπροστά ο Αναστασιάδης με τα έργα που μπήκαν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Ολοκληρώθηκε η υποβολή πρότασης στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ´ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ´ προϋπολογισμού 10.168.000€ που αφορά :

Κατασκευή 3 δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς :

Μουσθένη

Γαληψός

Οφρύνιο

Εγκατάσταση έξυπνων υδρόμετρων για τον έλεγχο διαρροών και την πλήρη καταγραφή των κυβικών κατανάλωσης.

Latest news

Related news