.
Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Παρουσίαση του Έργου “Virtual and Mobile Museum of Biodiversity” του Προγράμματος Συνεργασίας «V – A Ελλάδα – Βουλγαρία»

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση του Έργου “Virtual and Mobile Museum of Biodiversity” του Προγράμματος
Συνεργασίας «Ιnterreg V – A Ελλάδα – Βουλγαρία» στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη νομού Καβάλας.

Το έργο “Virtual and Mobile Museum of Biodiversity” / «Εικονικό και Κινητό Μουσείο Βιοποικιλότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Ιnterreg V – A Ελλάδα – Βουλγαρία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το οποίο
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό.

Στο Έργο συμμετέχουν οργανισμοί από τις δύο χώρες. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΕΣΝΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος) – Βουλγαρία, το STUDENT MEDIA WORLD ASSOCIATION (SMWA) – Βουλγαρία, ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – Ελλάδα και το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) – Ελλάδα.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Παγγαίου και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ). Κατά την εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος του Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, ενώ ακολούθησαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Δήμου Παγγαίου, το Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου, τα αποτελέσματα του έργου, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Μουσθένη και να μάθουν περισσότερα για τις
εκπαιδευτικές δράσεις που θα ακολουθήσουν στη περιοχή τους.

Latest news

Related news