Παρουσία πολύ κόσμου τελέστηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη Νέα Ηρακλείτσα. Η κατάδυση έγινε από σκάφος και τον Σταυρό έπιασε ο Κωνσταντίνος Κοτζακιόζογλου.