Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Πράξη προσφοράς του Ροταριανού Ομίλου Δυτικής Καβάλας

Στα πλαίσια των προγραμμάτων προσφοράς του Ροταριανού Ομίλου Δυτικής Καβάλας με σκοπό όπως παράσχει στους συνανθρώπους μας, την ευχαρίστηση της σκέψης ότι κανένας δεν τους λησμονεί, πραγματοποίησε επίσκεψη στο « Σύλλογο για το Παιδί και την Οικογένεια ΠΝΟΗ » και προσέφερε μια παλέτα με διάφορα τρόφιμα με σκοπό όπως διατεθούν για τους σκοπούς του Συλλόγου, όπως στήριξη σε οικογένειες με παιδιά και σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας .

Τον Όμιλο μας εκπροσώπησε ο Κοσμήτορας μας Χρήστος Τζανάκος .

«Ευχόμαστε η προσπάθεια μας αυτή να βρει ανταπόκριση αντίστοιχων προσφορών , ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να πράττουν και αυτοί οτιδήποτε είναι χρήσιμο για τον συνάνθρωπο μας» σημειώνει ο όμιλος .

Latest news

Related news