Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Προμήθεια του Δήμου Καβάλας ηλεκτρικού σάρωθρου

Ένα νέο αυτοκινούμενο απορροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή, απέκτησε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας.

Το πρωί της Τρίτης 9 Μαρτίου 2021, παρουσία του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Κυριάκου Σταυρίδη, έγινε η πρώτη δοκιμαστική χρήση του στην πλατεία Ηρώων.

Latest news

Related news