.
Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα

Στο πλαίσιο του έργου “Επέκταση Χαλύβδινου Δικτύου (19bar), Δικτύου Πολυααιθυλενίου και Συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών, στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), το οποίο υλοποιεί η εταιρία ΑΒΑΞ Α.Ε. στην πόλη της Καβάλας, θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Κάνιγγος, Σατωβριάνδου και Φαβιέρου, από τις 25 Απριλίου έως και τις 6 Μαϊου 2023.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

◾ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης της οδού Κάνιγγος για το τμήμα της από την οδό Νόρμαν έως την οδό Σατωβριάνδου, για το χρονικό διάστημα από τις 25.04.2023 έως τις 27.04.2023
  • Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της οδού Κάνιγγος για το τμήμα της από την οδό Νόρμαν έως την οδό Σατωβριάνδου, για το χρονικό διάστημα από τις 25.04.2023 έως τις 27.04.2023

◾ΟΔΟΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης της οδού Σατωβριάνδου για το τμήμα της από την οδό Κάνιγγος έως
    την οδό Φαβιέρου, για το χρονικό διάστημα από τις 28.04.2023 έως τις 29.04.2023
  • Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της οδού Σατωβριάνδου για το τμήμα της από την οδό Κάνιγγος έως την οδό Φαβιέρου, για το χρονικό διάστημα από τις 28.04.2023 έως τις 29.04.2023

◾ΟΔΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ

  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης της οδού Φαβιέρου για το τμήμα της από την οδό Σατωβριάνδου έως την οδό Σαππαίων, για το χρονικό διάστημα από τις 02.05.2023 έως τις 06.05.2023

Latest news

Related news