.
Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Σε εξέλιξη το σχέδιο ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Τον Νοέμβριο του 2022, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.) και την ανάπτυξή του από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αναλάβει αυτό το εγχείρημα.

Το Ταμείο σε συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού δρομολόγησε σειρά πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό του λιμένα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του λιμένος Αλεξανδρούπολης και να ενισχυθεί ο αναβαθμισμένος γεωστρατηγικός του ρόλος ως διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

poster
Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο κινήθηκε σε τρεις άξονες:

Στην ωρίμανση έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.
Στη σύναψη συνεργασιών με νέους χρήστες.
Στην πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης του λιμένα.
Αναβάθμιση υποδομών

Στις 9 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε το τεύχος του διαγωνισμού για την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ που αφορούν στις εξής παρεμβάσεις:

Την αποκατάσταση των βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί από τα τέλη του 2015 έως σήμερα (προϋπολογισμός: 18,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ).
Την οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος Αλεξανδρούπολης με τη νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή. Το έργο προβλέπει την κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Master Plan. Η κατασκευή της οδικής σύνδεσης θα επιτρέψει την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα προς την Εγνατία Οδό δια μέσου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, παρακάμπτοντας τον αστικό ιστό ώστε αφενός να διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών στον λιμένα Αλεξανδρούπολης αφετέρου να αποσυμφορίζεται η κίνηση εντός της πόλης (προϋπολογισμός 5,5 εκατ. ευρώ δίχως ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάϊο η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την ΕΕ – NextGenerationEU.

Στις αρχές του έτους αναμένεται η ΟΛΑ Α.Ε. να εκκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες για την ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι. Σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, θα εγκριθούν τα τεύχη δημοπράτησης για το εν λόγω έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια του Οργανισμού.

Συνεργασίες με νέους χρήστες

Ο Οργανισμός Λιμένος έχει υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση με την εταιρεία Gastrade για τη μίσθωση αποθήκης και τμήματος του κρηπιδώματος, ενόψει της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στις αρχές του 2024.

Η Διοίκηση της ΟΛΑ Α.Ε. βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ ο οποίος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει χώρο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους δυνητικούς χρήστες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο logistics και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εγκατάστασή τους στο λιμάνι.

Ενδιαφέρον για το λιμάνι ως πύλη εισόδου – εξόδου και υποδομή παράκαμψης των στενών του Βοσπόρου έχει εκδηλώσει και η κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε την ΟΛΑ Α.Ε. ο Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, Asen Vasilev.

Πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης

Καθήκοντα Συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ανέλαβε ο όμιλος Steer Group (https://www.steergroup.com/) προκειμένου να συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ και την ΟΛΑ Α.Ε. στην εκπόνηση Business Plan και να μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Η πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους του ομίλου Steer πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Με βάση το Business Plan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα εξετάσει, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΟΛΑ Α.Ε. με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο όμιλος Steer διαθέτει πλούσια εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, θαλάσσιων μεταφορών, όπως επίσης σε ζητήματα ενέργειας, κλιματικής κρίσης και βιωσιμότητας και έχει συνδράμει πληθώρα διαχειριστικών αρχών λιμένων στην Ευρώπη και διεθνώς (ενδεικτικά Πρίντεζι, Ανκόνα και Ραβέννα στην Ιταλία, Σαν Αντόνιο στη Χιλή).

Latest news

Related news