Στην διεύθυνση αστυνομίας Καβάλας βρέθηκε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Κυριάκος Σταυρίδης μετά από επώνυμη καταγγελία για εκτέλεση εργασιών στην ακτή της Καλαμίτσας.