.
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του FSRU Αλεξανδρούπολης

Κλείνουν και οι τελικές λεπτομέρειες για την ομαλή ολοκλήρωση του FSRU Αλεξανδρούπολης, με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να χορηγεί την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης στον ΔΕΣΦΑ την Τρίτη 23/05.

To έργο αφορά την κατασκευή Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου καθώς και Βανοστάσιο για τη διασύνδεση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) στην περιοχή Αμφιτρίτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Είχε προηγηθεί στις 10 Μαίου η υποβολή από τον ΔΕΣΦΑ της αναθεωρημένης Μελέτης Ασφαλείας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νέος Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός Αμφιτρίτης, συνολικής δυναμικότητας 865.000 Νm3/h θα αποτελεί το σημείο σύνδεσης του FSRU Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Η έγκριση του ΥΠΕΝ δόθηκε υπό τον όρο να εκπονηθεί πριν το στάδιο της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αναθεωρημένη Μελέτη Ασφαλείας ως προς τις επιπτώσεις από τυχόν ατύχημα σε γειτονικές υποδομές φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, η μελέτη θα πρέπει να εξετάζει το συνολικό σύστημα αγωγών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην περιοχή της Αμφιτρίτης, το οποίο θα περιλαμβάνει αφενός τη διασύνδεση του Μετρητικού Σταθμού Αμφιτρίτης με το ΕΣΜΦΑ και τον αγωγό του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και αφετέρου το διερχόμενο τμήμα του Διαδριατικού αγωγού TAP και τις εγκαταστάσεις του Μετρητικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Η αναθεωρημένη Μελέτη Ασφαλείας θα πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών, δηλαδή έως τα τέλη Νοεμβρίου και οπωσδήποτε πριν την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με το αίτημα για χορήγηση έγκριση λειτουργίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ.

Συμφωνία Σύνδεσης

Να σημειωθεί ότι η Συμφωνία Σύνδεσης για την πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης, μεταξύ της Gastrade και του ΔΕΣΦΑ, υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο μερών, αλλά και μεσολάβηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), πριν οι δύο πλευρές καταλήξουν στις λεπτομέρειες του κειμένου της σύμβασης. Το βασικό πρόβλημα είχε προκύψει, λόγω κωλύματος του Διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου, ο οποίος θεωρούσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί πριν τα τέλη του 2023 καθώς εκτιμούσε ότι ήταν δύσκολη η έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού που απαιτούνταν για το έργο.

Μάλιστα, στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2022-2031 προβλεπόταν ως ημερομηνία ένταξης στο σύστημα για τον Σταθμό Συμπίεσης στην Κομοτηνή και τον Ρυθμιστικό Σταθμό ο Ιανουάριος του 2024, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε επιτευχθεί έως τον Αύγουστο του 2023 η προμήθεια και τοποθέτηση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα επέφερε εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του FSRU Αλεξανδρούπολης και τη θέση σε λειτουργία που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2024.

Με στοιχεία από το: www.worldenergynews.gr

Latest news

Related news