Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Στο πεδίο Βολής “Ψηλός Στάλος” η τελική φάση της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 2021»

Σας γνωρίζουμε ότι, από από σήμερα Παρασκευή 24 έως την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στρατιωτική άσκηση µε την επωνυμία Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευµάτων «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ -2021» στο Πεδίο Ασκήσεων και Βολών «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ» (εγγύς χ. Λαβάρων).

Η άσκηση έχει σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού στις επιχειρήσεις.

Θα συµµετέχουν Μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας.

Η τελική φάση της ασκήσεως θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 29

Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 11:00.

Latest news

Related news