.
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Συγκρότηση Οργάνων Διοίκησης ΤΕΕ-ΑΜ-Παραμένει Πρόεδρος ο Σωτήρης Λαζαρίδης

Κατά τη Συνεδρίαση της νέας Αντιπροσωπείας, που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Μαίου, την Τετάρτη 26.06.2024, συγκροτήθηκαν, κατόπιν των σχετικών αρχαιρεσιών, τα νέα όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας ως εξής:

Αντιπροσωπεία:
Πρόεδρος: Τσάλτας Κλεάνθης (Πολιτικός Μηχανικός)
Αντιπρόεδρος: Ακτσόγλου Δέσποινα (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)
Γραμματέας: Χατζημανώλης Κων/νος (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός)

Διοικούσα Επιτροπή:

Πρόεδρος: Λαζαρίδης Σωτήρης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Αντιπρόεδρος: Παράσχου Κων/νος (Πολιτικός Μηχανικός)
Γραμματέας: Ασημής Σταμάτης (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)
Μέλη: Χόης Στυλιανός (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Εφραιμίδης Αναστάσιος (Πολιτικός Μηχανικός)
Παυλίδης Απόστολος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός)
Νάστος Γεώργιος (Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης)
Μακρής Βασίλειος (Πολιτικός Μηχανικός)

Latest news

Related news