Συνάντηση των επιτάφιων στον Δημοτικό Κήπο Καβάλας