.
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 3η Ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων εξ αιτίας των δασικών πυρκαγιών, κατά την αντιπυρική περίοδο 2022».

Στο πλαίσιο της παραπάνω σύγκλησης του Οργάνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν:

Πήγατε και τα παρατήσατε όλα γιατί από τα λεγόμενα και από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου καταλαβαίνει κάποιος ακούγοντας τον κύριο δήμαρχο ότι παρέλαβε το καμένη γη δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία ακούμε από τα μονισμό πόλεις και τα σουβλάκια κι όλα αυτά μέχρι σοβαρά θέματα τα οποία φαίνεται ότι τα καρότα τα αφήσατε τα παρατήσω και σηκωθήκατε φύγατε• Την ετοιμότητα των Περιφερειών, στην υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.

• Την ετοιμότητα των Περιφερειών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της ΠΑΜΘ, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, με έμφαση στις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

• Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

• Την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

• Κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΠ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Latest news

Related news