Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων στην οδός Σοφοκλή Βενιζέλου στην πόλη της Καβάλας. Επί ποδός και ο προϊστάμενος Ηλίας Τσαγκαλίδης.