.
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Συνεχίζονται με αργούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου

Υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος, Αστικής Ανάπτυξης και Βιώσιμης κινητικότητας, Αλέξη Γούλα, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής με σκοπό την τόνωση της οικονομίας της πόλης. Με βάση αυτόν τον σκοπό ο δημόσιος χώρος της περιοχής παρέμβασης χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες:

Η πρώτη αφορά στους δρόμους, κυρίως γύρω από την περιοχή παρέμβασης και περιλαμβάνει, ως οδικούς άξονες κίνησης οχημάτων, τις οδούς Κουντουριώτου, Βενιζέλου, Δοϊράνης Ομόνοιας και Ύδρας,

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις οδούς-παρόδους που διασχίζουν το εσωτερικό της περιοχής μελέτης και που κατά κύριο λόγο αποτελούν ένα δίκτυο πεζοδρόμων αλλά και οδών ήπιας κυκλοφορίας και

Η τρίτη κατηγορία αφορά σε κοινόχρηστους χώρους στάσης και αναψυχής, όπως και χώρους πρασίνου και ποικίλων φυτεύσεων.

Σημειώνεται ότι στο εγχείρημα συμμετέχουν με παρεμβάσεις τους, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός: 928.329 €
Χρόνος περαίωσης: 10 μήνες (Μάιος 2023-Μάρτιος 2024)
ΕΣΠΑ 2014-2020

Latest news

Related news