Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Σύσταση δομής στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας απο το Επιμελητήριο Καβάλας

Μία ιδιαίτερη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας, αφού η προσπάθεια για στήριξη των νέων επιχειρηματιών, σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και της οικονομίας, υλοποιείται έμπρακτα, αφού θα παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην νέα γενιά επιχειρηματιών, που προσδοκούμε να δημιουργήσουμε.

Είναι μία μεγάλη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας, αλλά και για τα νέα μέλη του, αναδεικνύοντας ότι το Επιμελητήριο, είναι πάντα κοντά στην νέα γενιά.

Η σύσταση της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, για την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Το ‘Kick iT’ αξιοποιεί τη διασύνδεση και τη δικτύωση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (connecting & networking) παρέχοντας σ’ αυτές ένα φυσικό χώρο συνεύρεσης, όχι με τη μορφή εγκατάστασης, αλλά ως χώρο συνεργασίας (co-working space).

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρέχονται έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις απέναντι στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της αγοράς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο ατομικά πρόσωπα όσο και επιχειρηματικές ομάδες (ατομικά πρόσωπα που δρουν συνεργατικά).

Latest news

Related news