615 ΨHΦIΣAN
571 EΓKYPA

Ενωτική Συνεργασία Εμπόρων Καβάλας: 83.2 %
Αγωνιστική Συσπείρωση Εμπορικού Συλλογου: 16.8 %

Ενωτική Συνεργασία Εμπόρων 11 έδρες

Αγωνιστική Συσπείρωση Εμπορικού Συλλογου: 2 έδρες