.
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στην περιοχή της Παναγίας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καλύτερη ενημέρωση και ευκολότερη περιήγηση των επισκεπτών στην περιοχή της Παναγίας, τοποθετήθηκαν, παρουσία του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Κυριάκου Σταυρίδη, δώδεκα (12) πινακίδες σήμανσης, από τις οποίες οι δύο κατευθύνουν τους επισκέπτες προς το Κέντρο της πόλης και οι υπόλοιπες δέκα προς το Φρούριο.

Οι πινακίδες έχουν λατινικούς χαρακτήρες, κάτω από την Ελληνική περιγραφή, και αναγράφονουν τις κατευθύνσεις «CITY CENTRE» και «FORTRESS».

Latest news

Related news