.
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Το αποτύπωμα της εκκλησίας στην τοπική κοινωνία, μέσα απο το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης ΦΝΘ κατα το έτος 2023

Η Εκκλησία της Ελλάδος, δια των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο σε καιρούς δυσκόλους της γενικής κρίσεως, της πτωχείας και των πολλών ανησυχιών, σύμφωνα πάντοτε με τις εντολές και το παράδειγμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ο οποίος προσέφερε Εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας
Σε αυτά τα πλαίσια και η τοπική μας Εκκλησία των Φιλίππων, της Νεαπόλεως και της Θάσου αγωνίζεται όλες τις ημέρες και τους μήνες του χρόνου, για να ανταποκριθή στη μεγάλη προτροπή και θεία εντολή της αγάπης και της συμπαραστάσεως προς κάθε δοκιμαζόμενο αδελφό.
Χάριν αυτής της αγάπης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο συντηρεί Φιλόπτωχα Ταμεία, Γηροκομεία, Συσσίτια, Παιδικό Σταθμό, Κατασκηνώσεις και άλλα Ιδρύματα με την συνεργασία των κληρικών και όλων εκείνων των εθελοντών και εθελοντριών αδελφών μας.
Για την υπεύθυνη ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινωνίας μέσα στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, περί του επιτελεσθέντος έργου κατά το παρελθόν έτος 2022, και χωρίς καμμία διάθεση προβολής και διαφημίσεως, αλλά και σαν μια οφειλόμενη απάντηση προς όσους εύκολα, κατά καιρούς, κρίνουν και κατακρίνουν το έργο της φιλόστοργης Μητέρας μας Αγίας Εκκλησίας, δίδονται στη δημοσιότητα τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών για την πραγματοποίηση της Φιλανθρωπικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα :

 1. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον
  1
  120
  146.700,00€
 2. Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία
  23

65.415,00€

 1. Γηροκομεία-Στέγες Γερόντων
  2
  139
  1.501.135,00€
 2. Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων
  2
  34
  365.200,00€
 3. Κατασκηνώσεις (νέες εγκαταστάσεις στην Σκάλα Ραχωνίου Θάσου – υπό κατασκευή)
 4. Συσσίτια-Τράπεζες Αγάπης
  2
  (ημερησίως)
  160
  (ετησίως)
  45.167,00€
 5. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
  1
  100
  200.834,00€
 6. Σχολές Διαφόρων Ειδικοτήτων
  2
  145
  6.000,00€
 7. Υποτροφίες
  2
  45
  29.700,00€
 8. Ξενώνες-Φιλοξενία Φοιτητών
  3
  4
  35.000,00€
 9. Τράπεζες Αίματος
  1
  150
  1.000,00€
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ

2.396.151,00€

Τα συγκεκριμένα απολογιστικά στοιχεία έχουν αποσταλεί, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει, προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου, με την μέριμνα των αρμοδίων, να ενεργηθεί πανελλαδικά η υπεύθυνη ενημέρωση στο πλαίσιο της καταρτίσεως του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) για το έτος αναφοράς 2022, και με σκοπό την ενημέρωση του φιλοχρίστου λαού περί του επιτελεσθέντος έργου κάθε εκκλησιαστικού Φορέα της Εκκλησίας κατά την διανυομένη περίοδο, είτε αυτό αποτυπώνεται χρηματικώς είτε σε είδος.
​Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι θαυμαστές αποδείξεις της αγάπης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, της συμπαραστάσεως και της διακριτικής συνεισφοράς των συμπολιτών μας, και όλων εκείνων των αδελφών μας επωνύμων και ανωνύμων πιστών Χριστιανών, που εξακολουθούν να εμπιστεύονται την τοπική μας αλλά και την εν γένει Εκκλησία.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου.

Latest news

Related news