Μία ιδιαίτερη μέρα που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότητας που πηγάζει μέσα από την διαφορετικότητα.
Σεβασμός και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμών των Ατόμων με Αναπηρία.
Το ΥΠΕΘΑ παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων για όλους.
Κανένας μόνος!