Το πρόγραμμα των Αγιασμών στα Σχολεία της Ελευθερούπολης τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου