.
Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης ύψους 18,2 εκ. ευρώ για την Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης

Η ΔΕΥΑ Καβάλας, στη φάση εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών της, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση της Πράξης «Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης».

Συνολικός προϋπολογισμός 18.200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η πρόταση χρηματοδότησης κατατέθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, αφορά στον Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», και έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης».

Η Πράξη περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση 178 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, και Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ασύρματου Συστήματος Αυτόματης Τηλεμετρικής Καταμέτρησης 44.000 υδρομετρητών.

Latest news

Related news