Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Υπεγράφησαν συμβάσεις μεταξύ του προέδρου του ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας” Φιλήμoνα Ξουλόγη και προμηθευτών για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ. Καβάλας

Υπεγράφησαν συμβάσεις μεταξύ του προέδρου του ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας” κ. Φιλήμoνα Ξουλόγη και των κάτωθι προμηθευτών, που αφορούν στην υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ. Καβάλας, σχετικά με την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 “Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων”.

Συγκεκριμένα:

  1. Δημητριάδης Αβραάμ (φώτο 1), για την προμήθεια προστατευτικών μπαρών – κιγκλιδωμάτων, συνολικού κόστους 32.029,20€
  2. Χρηστάκης Κωνσταντίνος (φώτο 2), για την προμήθεια κουφωμάτων συνολικού κόστους 66.795,08€
  3. Χ & Χ Καλλονιάτη & Σια Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο “Kallenergy” για την προμήθεια συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και υλικά κουζίνας, συνολικού κόστους 18.883,96€
  4. Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο “Camelino” για την προμήθεια επίπλων παιδικού σταθμού και παιχνιδιών, συνολικού κόστους 16.607,32€

Latest news

Related news