.
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Υπογράφηκε η νέα σύμβαση προϋπολογισμού 2.800.000€ για την αναβάθμιση και Επέκτασης του Υδρευτικού Συστήματος Μονόλιθου

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.800.000€
Τίτλος : Έργα Αναβάθμισης και Επέκτασης του Υδρευτικού Συστήματος Μονόλιθου

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :
📌Αντικατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των 2 Αντλιοστασίων των Γεωτρήσεων του Μονολίθου.
📌Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
📌Κατασκευή νέας δεξαμενής στον Μονόλιθο 1000m3
📌Αντικατάσταση Τμήματος υδρευτικού δικτύου Μονόλιθου
📌Ανόρυξη και αξιοποίηση 2 νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στους πρόποδες του Παγγαίου Όρους συνολικής παροχής 250 m3
📌Κατασκευή Νέου Εξωτερικού Υδρευτικού Δικτύου
📌Κατασκευή νέας υδρευτικής Δεξαμενής 1000 m3 στον οικισμό Ορφανίου.

Συνεχίζουμε με πρόγραμμα και όραμα για τον τόπο μας ! Εκσυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις μας παρέχοντας έναν Δήμο φιλικό και λειτουργικό για τους δημότες και τις ανάγκες τους.

Latest news

Related news