Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του Οικισμού Πρίνου

Υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ./Π.Ε. Καβάλας και της Αναδόχου Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αμμοκράτη στο Κεντρικό Ρέμα του Οικισμού Πρίνου», προϋπολογισμού 145.000ευρώ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστεί ανάβαθμος συγκράτησης φερτών κατά πλάτος της κοίτης σε τμήμα του κεντρικού ρέματος του οικισμού Πρίνου – Θάσου. Επιπλέον για την προστασία του αναβαθμού θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) εκατέρωθεν αυτού προκειμένου να επιτευχθεί η στερέωση και να αποφευχθεί η διάβρωση των πρανών της κοίτης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα ακόλουθα: Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είναι άμεση προτεραιότητα μας η προστασία των συμπολιτών μας από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Προστατεύουμε τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων του Νησιού της Θάσου, που έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας προχωράμε σε έργα ουσίας, επενδύοντας στην πρόληψη, προστατεύοντας πολίτες, περιουσίες και υποδομές».

Latest news

Related news