.
Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Υπογράφτηκε η σύβαση για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στα δ.δ. Χρυσοχωρίου, Γραβούνας, Ερατεινού

Υπογράφτηκε χτες 4 Μαΐου 2022 η σύβαση με προϋπολογισμό 1.723.747,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), για την κατασκευή του υποέργου 3 με τίτλο Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στα δ.δ. Χρυσοχωρίου, Γραβούνας, Ερατεινού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό ΣΑΕ2751 και κωδικό εναρ.2017ΣΕ27510062.

Ανάδοχος του έργου είναι η «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.»

Στους οικισμού Ερατεινού, Γραβούνας και Χρυσοχωρίου, η σημερινή Διοίκηση το 2013 είχε κατασκευάσει τους Αγωγούς μεταφοράς λυμάτων από Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα προς την μονάδα Επεξεργασίας στη Χρυσούπολη καθώς και τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα αυτών. Για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του έργου είναι αναγκαία η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ανωτέρω δικτύων, δηλαδή η σύνδεση των κατοικιών και λοιπών υποδομών των οικισμών με το δίκτυο αποχέτευσης.

Η δεύτερη αυτή φάση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μέχρι σήμερα, αφού η δαπάνη του δευτερεύοντος δικτύου του παραπάνω προϋπολογισμού, έπρεπε να πληρωθεί από τους χρήστες/δημότες.

Ο Δήμος Νέστου και η ΔΕΥΑ Νέστου πέτυχε με την ένταξη χρηματοδότησης αυτού του έργου από Ευρωπαϊκά και Κρατικά χρήματα, να απαλλάξει τους κατοίκων των τριών οικισμών από τη δαπάνη κατασκευής του αγωγού συνδέσεων, περιορίζοντας το κόστος σύνδεσης που διαφορετικά θα ήταν απαγορευτικό για τους χρήστες Δημότες.

Με την ολοκλήρωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στους κατοίκους των παραπάνω οικισμών να αναβαθμίσουν το επίπεδο διαβίωσης και να περιορίσουν την ρύπανση του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..

Latest news

Related news