.
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θάσου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO)

Στις 25 Αυγούστου 2023 συν – υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας για το πακέτο Τεχνικής Βοήθειας, μεταξύ του Δήμου Θάσου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO).
Οι ειδικοί του UNWTO θα συνεργαστούν με τον Δήμο της Θάσου με πρωτοποριακές συνέργειες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που σχετίζονται με τη Θάσο, ώστε να τεθούν οι βάσεις για ισόρροπη και προς όφελος όλων αειφορική ανάπτυξη του κλάδου και του τόπου.
Ως μέρος της Τεχνικής Βοήθειας, ο UNWTO θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τις ενέργειες μάρκετινγκ της Θάσου με σκοπό την δημιουργία ενός νέου Σχεδίου Δράσης. Επιπλέον, θα διεξάγει έρευνα στους κατοίκους του νησιού ώστε να διασφαλίσει την συν – περίληψή τους ως κύριο φορέα στο σχεδιασμό της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Θάσου.
Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:
«Με την παρούσα συνεργασία, το νησί της Θάσου αποκτά αφενός διεθνή και σύγχρονα “εργαλεία” τεχνικής βοήθειας που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και αφετέρου την κατάλληλη πολιτική εξωστρέφειας που χρειάζεται για μια πιο βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Νικόλαο Γκολφινόπουλο, Senior Project Specialist του UNWTO και την κα. Γιώτα Μοσχοπουλίδου, Επιστημονική Σύμβουλο Τουριστικής Ανάπτυξης, για την αμέριστη σύμπραξή τους προς την επίτευξη της συμφωνίας αυτής».

Latest news

Related news