Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Υπογραφή σύμβασης για το υποέργο “Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης – διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Αντώνης Φραγγίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση του υποέργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.

Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει:

🔺️ Χωματουργικά – καθαιρέσεις

🔺️ Σκυροδέματα

🔺️ Μονώσεις

🔺️ Επενδύσεις – επιστρώσεις

🔺️ Δίκτυα (Υδραυλικά – Ηλεκτρικά)

Μεταλλικές & Ξύλινες κατασκευές

🔶️ Προϋπολογισμός: 446.516,15 ευρώ

🔶️ Χρόνος περαίωσης: 12 μήνες

Latest news

Related news