Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Υπογραφή σύμβασης του έργου “Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021”

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας “Α. Πρασίνης – Τσάντας Παναγιώτης”, Αντώνης Πρασίνης, υπέγραψαν την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, τη σύμβαση του έργου Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021″.

?️ Αρχικός προϋπολογισμός έργου: 88.200 ευρώ

?️ Χρόνος περαίωσης: 24 μήνες

Latest news

Related news