Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Υπογραφή του Δήμου Καβάλας δυο συμβάσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Ε. Φιλίππων και τοίχου αντιστήριξης στον Ζυγό

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Εταιρίας “Α. Φραγγίδης – Δ. Κουτσός”, Γιώργος Φραγγίδης, υπέγραψαν την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, τις συμβάσεις για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Ε. Φιλίππων και του βαρυτικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στον Ζυγό.

? Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων:

?️ Περιοχή “Καβάκια” – Κρηνίδες

?️ Προϋπολογισμός: 56.080 ευρώ

?️ Χρόνος περαίωσης: 4 μήνες

? Κατασκευή βαρυτικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στον Ζυγό, λόγω θεομηνίας:

?️ Στο βόρειο τμήμα του Ζυγού

?️ Προϋπολογισμός: 52.800 ευρώ

?️ Χρόνος περαίωσης: 6 μήνες

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε περίπου 15 ημέρες.

Latest news

Related news