125 είναι οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας που βγήκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω μη εμβολιασμού, αυτό τόνισε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης