Πραγματοποιήθηκε η έγκριση χρηματοδότησης ποσού 2.800.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα από την κ. Πέτσα για τις αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν στους αγωγούς ύδρευσης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης από την πλημμυρική καταστροφή .

Αναλυτικά η απόφαση: